FORETAKSINFORMASJON

NO 958 894 627

Van-Line Norge AS

Kontaktdetaljer:

Postadresse: Østre Blixrudvei 4, 1940 Bjørkelangen

Besøksadresse: Østre Blixrudvei 4, 1940 Bjørkelangen

Tlf: 63 85 43 20

e-mail: post@vanline.no

 

 

 

Generelt

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Van-Line Norge AS til bedrifter/næringsdrivende og erstatter kjøpslovens regler.

 

Selger er: Van-Line Norge AS (NO958 894 627MVA)

www.vanline.no, Østre Blixudvei 4, 1940 Bjørkelangen

e-post: post@vanline.no

 

Kjøper er den som er oppgitt som kjøper på bestillingen.

 

Priser

Alle priser er i norske kroner og vises inklusive eller eksklusive merverdiavgift. (Velges av kunde på «Kundesenter»).Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme for bestillingen og inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr og estimerte leveringskostnader.

 

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Om en vesentlig skrive- eller trykkfeil oppstår fra vår side forbeholder vi oss retten til å avvise eller kansellere ordre som er basert på feil informasjon. Vi reserverer oss for eventuelle prisendringer. Bilder benyttet på web-sidene er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

 

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

Bestillings- og avtaleprosess

Når kjøper har sendt sin bestilling til selger, Van-Line Norge AS, vil selger bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse tilbake, på at ordre er mottatt og registrert. For at informasjonen skal komme frem til kjøper må vi ha registrert en fungerende e-post adresse. Det er viktig at kjøper kontrollerer at bekreftelsen

er i samsvar med bestilling. Selger forbeholder seg retten til å kansellere bestilling eller deler av denne dersom bestilt vare er utgått.

 

Leveranse

Vanligvis vil varene sendes fra oss senest 1-2 virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt for en vare vil denne komme frem på ordrebekreftelsen med forespeilet leveringsdato.

 

Frakt

Vi sender varene med Postnord eller Bring Postens pakketjeneste. Kostnader forbundet med frakt belastes kunde etter gjeldende satser.

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen for de leverte varer over på kjøper når varen blir overlevert til transportør. Dette anses som levering.

 

Betaling

Om ikke annet er avtalt skal betaling skje ved kontant betaling med kort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse av bestillingen foretas. Registrerte kredittkunder har egne avtaler. Dersom faktura/utestående beløp ikke betales til forfall, vil det påløpe den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Det er kun næringsdrivende og offentlige etater som innvilges kreditt. Det vil bli foretatt kredittvurdering av kredittkunder. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Uavhentede ordrer på utleveringspunkt vil bli belastet et gebyr på kr 200,- + frakt begge veier.

 

Småordregebyr på 90kr pr.ordre på alle bestillinger under 300kr.

 

Salgspant

Van-Line Norge AS har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen inkludert evnt. renter og omkostninger er innbetalt i sin helhet, jfr. Pantelovens §3-14.

 

Ansvar

Van-Line Norge AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull, eller forsinket leveranse, feil på produkt eller feil i produktinformasjonen. Erstatningsansvar etter denne avtale er i ethvert tilfelle begrenset til fakturaverdi.

 

Personopplysninger

Vi er opptatt av personvern og sikkerhet for våre kunder. For å handle på vår nettside må du registrere deg som kunde. Disse opplysningene brukes kun av Van-Line Norge AS for å få utlevert din vare via våre transportører og for å kunne håndtere garanti, reklamasjon og angrerett. Vi oppbevarer kun adresse, telefonnummer og e-post. Dette er grunnlegende informasjon som vi trenger for å registrere deg, og for å sende varer til deg. Våre transportører trenger også informasjon som adresse og telefonnummer for å kontakte deg ved utlevering av dine bestilte produkter.
Historikk med oversikt over dine kjøp slettes ikke, men oppbevares på «Min Side» i vår nettbutikk.

For utfyllende informasjon om personopplysninger kan du lese mer om PersonopplysningslovenogPersonopplysningsforskriften på www.lovdata.no.

 

Kortinformasjon

Når du handler hos Van-Line Norge AS blir betalingen behandlet av Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

 

 

RUTINER FOR RETUR AV VARER

 

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene må kjøper avtale dette med salgsansvarlig evnt. avtale med selgers ordreansvarlig. Allerede påløpte kostnader kan belastes kjøper om ikke annet er avtalt. Angrerettloven omfatter ikke næringsdrivende.

 

Garanti/Reklamasjon

Van-Line Norge AS selger produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsfrister enn hva som fremgår av kjøpsloven (jfr Kjøpsloven §3) Kjøper plikter å undersøke om produktene er blitt skadet under transporten. Eventuell synlig skade på emballasje er kjøper

pliktig til å dokumentere ved mottak av forsendelsen.Kjøper må inspisere varen og reklamere på feil og mangler innen 10 virkedager etter varemottak. Selger har ubetinget rett og plikt til å rette eller foreta omlevering ved mangler. Selger er ikke ansvarlig for direkte og indirekte tap mangelen måtte påføre kjøper.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at dette oppdages, kontakte Van-Line Norge skriftlig v/e-post eller brev om at du vil påberope deg mangelen. Selger vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre.

 

 

Retur

Alle returer skal avtales på forhånd. Når retur er godkjent skal utfylt returskjema følge sendingen.Varer som er returnert uten forhåndsavtale og/eller manglende

returskjema vil ikke bli behandlet eller kreditert, eller kan medføre forsinkelse i behandlingen.Returnert vare må ligge i original og salgbar emballasje.

Vi aksepterer ikke retur av varer eldre enn 12 mnd. Det er ikke returrett på varer kjøpt på lagersalg og ekstraordinært salg/kampanje.

Van-Line Norge AS beregner 20% returgebyr. Fraktkostnader knyttet til retur av varer belastes kjøper.

 

Ved spesialbestilte varer og tilvirkningsvarer kan det tilløpe tilvirkningskost og/el. gebyr. Varer i denne kategori tas ikke i retur.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Van-Line Norge AS /vanline.no, er ansvarlig for betaling iht. gitte vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens konto, herunder også uvedkommende.

 

Varighet

Hvis relevant, skal det opplyses om avtalens varighet og eventuelt minste bindingstid. For avtaler som er uten tidsbegrensning eller forlenges automatisk, skal det opplyses om vilkårene for å si opp avtalen.